Ekstraordinær generalforsamling i LA Frb

Mandag den 16. december afholder Liberal Alliance Frederiksberg ekstraordinær generalforsamling.

Den afgående formand Nathali S. Leth er blevet konstitueret formand for Københavns Storkreds. Derfor har hun været nødsaget til at trække sig fra sit tillidshverv på Frederiksberg.

Foreningen skal derfor afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der som minimum skal vælges en ny formand. Der vil dog også være mulighed for at blive valgt til bestyrelsen, hvilket er muligt for alle medlemmer af Liberal Alliance Frederiksberg.
Indtil den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen

konstitueret tidligere næstformand Kristian Leer som ny formand og Lars Friis Farsøe som næstformand.

Efter den formelle del vil Liberal Alliances nyvalgte medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, Laura Lindahl, holde et kort oplæg om den politiske situation efter valget. Hun vil blandt andet komme ind på mulighederne fremover i forhold til mandatfordelingen og konstitueringen på rådhuset.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er nedenstående:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Valg af formand

6. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Eventuelt

Du kan se begivenheden på facebook her

Hvis man har spørgsmål til den ekstraordinære generalforsamling eller arbejdet i bestyrelsen, er man velkommen til at kontakte den konstituerede formand Kristian Leer på telefon 21258366. Vi håber at se mange af jer!

Sted: Kedelhallen, Nyelandsvej 75, 2000 Frederiksberg.

Vel mødt 🙂

Stor stemmesluger

Nedenstående artikel blev bragt i Frederiksberg Bladet den 26. november:

»Jeg er bare lettet, og det var det hele værd,« fortæller Laura Lindal fra Liberal Alliance, da hun på valgaftenen får at vide, at kun er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen.

Efter fintællingen af stemmerne kan hun glæde sig over, at hun er røget ind på en fjerdeplads i kampen om de personlige stemmer. Kun overhalet af borgmester Jørgen Glenthøj (K), Katrine Lester (S) og Jan E. Jørgensen (V). Selv fik hun 1.272 personlige stemmer og partiet fik 5 procent af stemmerne.

»Da jeg hørte jeg var blevet valgt ind, blev jeg simpelthen så glad og stolt. Jeg har knoklet benhårdt i et år for at Liberal Alliance skulle repræsenteres i kommunalbestyrelsen, og derfor var det selvfølgelig en fantastisk følelse der væltede ind over mig, da jeg hørte, at det var lykkes,« siger Laura Lindahl, der sætter sig i kommunalbestyrelsen i det nye år.

Prøvede også i 2009

Laura Lindahl var også med ved kommunalvalget for fire år siden, men det er først nu, at heldet var med hende.

Den borgerlige fløj på rådhuset har flertal, og det er noget, som glæder hende.

Allerede før valget langede hun ud efter Ku.be-projektet og den høje grundskyld, og de synspunkter står hun fast ved.

»Jeg vil rigtig gerne have fokus på erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Allerede i oktober stillede LA med de to konservative foreslag om at fjerne dækningsafgiften og øge udbud, desværre blev det stemt ned. Men nu har jeg mulighed for at arbejde videre med bedre muligheder og vilkår for det private erhvervsliv de næste fire år. Derudover vil jeg rigtig gerne udfordre måden, vi støtter kultur på i dag. Jeg tror på, vi kan støtte kulturen mere intelligent, end vi gør i dag, blandt andet ved at hjælpe kulturen til at stå på egne ben. Det kunne være spændende, hvis jeg kunne byde ind her,« siger hun.

Sammen med Venstre

Hun glæder sig til at komme i gang med det kommunale arbejde til januar.

»Helt overordnet vil jeg naturligvis bruge mit mandat til at trække Frederiksberg i en mere borgerlig, liberal retning. Jeg forventer at stå stærkt sammen med Venstre i forhold til denne agenda – og sammen kan vi uden tvivl skabe resultater. Det ser jeg naturligvis frem til«, siger hun med et smil.

Presse: Cykelløb gav millionbesparelse

Frederiksberg Bladet bragte den 21. november nedenstående artikel, hvor Liberal Alliances nu tidligere medlem af kommunalbestyrelsen, Nils-Ole Heggland udtaler sig.

Penge i kassen: Da VM i cykling blev afviklet i september 2011, blev store dele af hovedstaden spærret af, og det udløste en årlig besparelse på et par millioner på Frederiksberg.

Forklaringen er, at kommunens skraldebiler ikke kunne køre fra anlægget på Amager og gennem centrum af København for at indsamle skrald på Frederiksberg og tilbage til Amager Ressourcecenter, det tidligere Amagerforbrænding. Derfor blev de store skraldebiler midlertidigt placeret i kommunens gartner- og vejafdeling på Skellet ved Domus Vista-højhuset, og de kørte i stedet ud til Vestforbrændingen med skraldet.

»Da kommunen i sin tid overtog skraldeindsamlingen fra det gamle R98-monopol efter et udbud, så målte vi op, at vi ikke kunne klemme bilerne ind på Skellet. Derfor lejede vi os ind på det gamle R98-anlæg på Amager. Under cykelløbet var vi nødt til at improvisere, og det viste sig, at vi ved at indrette pladsen lidt anderledes godt kunne klemme skraldebilerne ind mellem fejemaskiner, traktorer og bjergene med vejsalt. Nu sparer vi årligt cirka to millioner på lavere husleje. Det kommer både skatteborgere og skraldekunder til gode,« siger formand for Drifts- og Forsyningsudvalget Nils-Ole Heggland.

Sådan gik valget

Herunder følger Frederiksberg Bladets analyse af, hvordan det gik til kommunalvalget på Frederiksberg. Artiklen blev bragt den 20. november under titlen “Så er stemmerne talt op”:

Nu er alle stemmer talt, kontrolleret og talt igen – og nogle igen.

Så nu foreligger resultatet – og vi kan nu sige til lykke til de 25, der har fået flest stemmer, og dermed kan se frem til fire år i borgernes tjeneste.

Der er vindere, overraskelser, og der er tabere.

Blandt taberne er der garvede og rutinerede kræfter, som nu må overlade posterne til nye og oftest yngre kandidater.

Højdespringeren hos De Konservative og ti mandater er Brian Holm, der med 790 personlige stemmer i partiet kun overgåes af borgmester Jørgen Glenthøjs 7.956 stemmer.

EL går frem og S mister

Socialdemokraterne må nøjes med fire mandater. Her er Gunvor Wibroe med 789 personlige stemmer den store overraskelse, men desværre må partiet sige farvel til Ali Maktabi og Anja Camilla Ravn. Katrine Lester (2.222), Michael Vindfeldt (946) og Sine Heltberg (702) udgør holdet sammen med Gunvor Wibroe.

Enhedslisten har fået et kanonvalg også på Frederiksberg med en fremgang fra et mandat til tre, så Thyge Enevoldsen (1.080) kan fremover dele arbejdsbyrden med Mette Bang Larsen (792) og Daniel Panduro (171). Pia Funder fik flere stemmer end Daniel Panduro, men EL har partiliste, og hun stod som nummer fire på listen.

SF tilbage – R og V frem

Venstre, Radikale Venstre og SF får alle to mandater i den nye kommunalbestyrelse. For det to førstnævnte en fordobling i forhold til den seneste valgperiode, mens SF går tilbage med et mandat, og tidligere skiftede Pernille Fendrich Schmidt fra SF til Socialdemokraterne, så i forhold til valget i 2009, er partiet halveret.

Liberal Alliance, der på rådhuset opstod ved, at to konservative skiftede parti, får deres spidskandidat Laura Lindahl med et flot valg og 1.272 personlige stemmer valgt ind.

Og selv om Jens Tørning hos Dansk Folkeparti fik næstflest stemmer – overgået af Jette Dali med 18 stemmer – har partiet med partiliste sikret, at det er ham, som indtager stolen i kommunalbestyrelsen.

Vi skriver mere om resultatet i Frederiksberg Bladet på tirsdag.

På KMD’s hjemmeside kan du se, hvordan stemmerne fordeler sig her i alle landets kommuner og for hvert parti, kandidatliste og hver enkelt kandidat.

LA på Frb: Hvem vil I pege på, Radikale?

Nedenstående presseklip er hentet fra DR.dk. Her advarer Liberal Alliances spidskandidat på Frederiksberg, Laura Lindahl, om at stemme på Radikale:

På Frederiksberg går Liberal Alliance nu ud og advarer mod at stemme på de Radikale, selv om de to partier har indgået teknisk valgforbund.

Valgforbundet, hvor også de Konservative og Venstre er med, står i en prognose, som Altinget har fået lavet, til at få 47 procent af stemmerne på Frederiksberg.

Afgørende stemmer

Men de Radikale alene står til 12 procent og deres stemmer kan være afgørende – også i den røde blok.

Liberal Alliances spidskandidat Laura Lindahl, mener at de radikale taler med to tunger i spørgsmålet om, hvem partiet støtter efter valget.

– Vil man føre borgerlig politik med de borgerlige partier efter valget, eller vil man føre socialistisk politik med de socialistiske partier efter valget? Jeg mener at deres vælgere må have en klar interesse i at vide, hvem de Radikale peger på efter valget, siger Laura Lindahl.

R: For at skabe fokus

Men den begrundelse er udelukkende skabt i et forsøg på at få fokus på sig selv, mener de radikales spidskandidat Morten Jung, der pure afviser Liberal Alliances frygt.

– Det er noget, der står hundrede procent for Lauras egen regning. De Radikale honorerer de aftaler, som vi har indgået, nu og i fremtiden, siger Morten Jung.

Laura og Nils-Ole i Radio Shalom

Laura Lindahl og Nils-Ole Heggland har været på besøg i Radio Shalom. Nils-Ole fortalte om 16 år i politik og sit skifte til Liberal Alliance. Udsendelsen kan høres Her efter 1 time og 29 minutter.

Søndag 10. november var spidskandidat Laura Lindahl på besøg hos Radio Shalom på Nørrebro sammen med DF-kandidat Jette Dali. Hør udsendelsen fra den jødiske lokalradio Her

 

Presse: Interview med Laura Lindahl i CBS Observer

Liberal Alliances spidskandidat på Frederiksberg, Laura Lindahl, har tidligere læst cand.merc. på CBS. Og nu er hun i fuld gang med at tage en HD samme sted.

I den anledning har studiemagasinet CBS Observer interviewet Laura om, hvordan hun benytter sin viden fra studietiden i sit politiske virke.

Læs artiklen her – hvor Laura også når omkring emner som Værnedamsvej, Stella Polaris, iværksætteri og fritidsinteressen backgammon.