Genvalg i LA

Lokalavisen Frederiksberg Genvalg i LA

Partiets Rådmand Laura Lindahl, som i sommer også blev valgt til Folketinget, blev genvalgt som spidskandidat: – I virkeligheden er det meget større at blive genvalgt – for her vurderer medlemmerne ikke blot dine intentioner, men reelt din indsats. – Derfor er jeg meget stolt og glad for, at medlemmerne har genvalgt mig som spidskandidat til kommunalvalget. Det betragter jeg som en anerkendelse af min indsats, udtaler hun. Lars Berg Andersen fik også massiv støtte til at blive opstillet som nummer to på listen, på trods af der var kampvalg til posten. Samtidig trådte han af som lokalformand, men ser med stolthed tilbage på det forgangne år, hvor LA på Frederiksberg har fået 50 pct. flere medlemmer. Lars Hammersholt, et mangeårigt medlem af Liberal Alliance og manden bag mange Liberale debat-arrangementer, blev valgt som ny formand.

Pressemeddelse angående GF og ny bestyrelse

Pressemeddelelse – 29. april 2015
Liberal Alliance Frederiksberg - bestyrelse - 2015
Medlemsfremgang og formandsskifte hos Liberal Alliance Frederiksberg
Liberal Alliances lokale afdeling på Frederiksberg har netop afholdt generalforsamling i Bülowshallen, hvor mere end fyrre medlemmer mødte op. Det største fremmøde i foreningens relativt korte historie.
Generalforsamlingen bød både på en nyhed om medlemsfremgang, et formandsskifte og en politisk status ved rådmand og folketingskandidat Laura Lindahl.
Vækst i antallet af medlemmer
Foreningens formand gennem det seneste 1,5 år Kristian Leer indledte sin beretning på generalforsamlingen med at konstatere, at det høje lokale aktivitetsniveau kombineret med LA’s fremgang på landsplan havde medført en markant stigning i antallet af medlemmer.
I foråret 2014 havde Liberal Alliance Frederiksberg 161 medlemmer, og det tal var i år vokset til 180, hvilket svarer til en stigning på lige over 10%.
Ny formand tror på endnu flere medlemmer
Da Kristian Leer til sommer flytter til Valby, så skulle forsamlingen vælge en ny formand, og der faldt valget enstemmigt på Lars Berg Andersen.
I efteråret var han barselsvikar for Laura Lindahl i kommunalbestyrelsen, og nu har han fået mere blod på tanden:
På Frederiksberg har vi en stor opgave i forhold til at trække det politiske flertal på rådhuset i en mere liberal retning. Derfor er det vigtigt, at vi har en stærk lokal LA-platform på Frederiksberg, og det arbejde vil jeg meget gerne bidrage til.
Lars Berg Andersen fortsætter:
Vi har oplevet en rigtig fin medlemsudvikling, men vi skal turde være endnu mere ambitiøse. Derfor er det mit mål, at vi når over 200 medlemmer i løbet af 2015. Med en valgkamp forude og en masse gode lokale arrangementer i støbeskeen, så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre. Dermed vil vi blive en af de største LA-foreninger på landsplan overhovedet.
Laura Lindahl er klar til valget
Generalforsamlingen blev afrundet af Laura Lindahl, der gav en update på den politiske situation på Frederiksberg Rådhus, hvor især de nye regler for brugen af brændeovne har været på dagsordenen.
Derudover fortalte Laura Lindahl, at hun var mere end klar til at føre valgkamp, når de mange valgrygter bliver til virkelighed.
Statsministeren kan bare trykke på knappen. Plakater og pjecer er for længst blevet trykt og leveret, og vi har allerede taget hul på en lang række debatarrangementer på uddannelsesinstitutionerne. Liberal Alliance står i øjeblikket til et bedre valg end sidst, og dermed er der gode chancer for, at jeg kan opnå valg til Folketinget.

Bestyrelsen i LA Frederiksberg består det kommende år af:
Lars Berg Andersen (formand)
Lars Friis Farsøe (næstformand)
Lars Bosse Steffensen (kasserer)
Sascha Hauvn
Henrik Murmann
Troels B. Jensen
Kim Spliid
Kim Bretting
David Bertelsen
Kontaktoplysninger:
Formand for LA Frederiksberg – Lars Berg Andersen: 20 33 63 62/ lars.berg.andersen@liberalalliance.dk
Folketingskandidat & rådmand – Laura Lindahl: 2992 7711 / laura@lauralindahl.dk

Debat om skolereformen

Rådmand og FT-kandidat Laura Lindahl og Liberal Alliance Frederiksberg afholder livlig debat om skolereformen.

Vi har inviteret følgende til at giver deres besyv med om den meget omdiskuterede skolereform:

– Sine Heltberg (Socialdemokraterne)

– Daniel Panduro (Enhedslisten)

– Laura Lindahl (Liberal Alliance)

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendigt, og arrangementet er åbent for alle uanset partimedlemsskab eller ej.

Dato: Onsdag den 11 Marts kl 19:00

Sted. Mødelokale 1, Medborgerhuset, Danasvej 30 B

Mere info tilgår løbende!

Vel mødt 🙂

Laura Lindahl om næstekærlighed

Velfærdsstaten har ødelagt næstekærligheden

Julen er hjerternes fest og mange har tendens til at udvise ekstra omsorg i denne måned. Julehjælp, støtte til de hjemløse og indsamlinger. I julen udviser vi næstekærlighed.

 

Næstekærlighed er i sin oprindelige form en sund værdi i et moderne samfund. Det lægger op til refleksion af den enkeltes handlinger, og danner samtidig rammen for et moralsk kodeks, som de fleste kan skrive sig ind i. Desværre bliver begrebet i stigende grad brugt til at understøtte en særlig politisk holdning i samfundsdebatten – typisk den holdning, at det offentlige skal udbygges i næstekærlighedens navn.

 

Det er generelt problematisk at bringe næstekærlighedsbegrebet ind i en politisk kontekst. Helt fundamentalt udøves næstekærligheden nemlig frivilligt og med glæde, ikke påtvunget og styret af andre. I en sådan sammenhæng tages næstekærligheden snarere som gidsel og bliver brugt til at retfærdiggøre egne holdninger på bekostning af andres. Når begrebet anvendes på denne måde, lukkes der ned for enhver diskussion om eksempelvis restriktioner i flygtningepolitikken, skattelettelser eller reduktion af den offentlige sektors størrelse.

 

Dette fører under tiden – og i tiltagende grad – til, at især venstreorienterede agiterer for, at staten så at sige skal udøve næstekærlighed. I praksis vil det sige, at man tager flere og flere penge op af hårdtarbejdende menneskers lommer og udøver sin næstekærlighed med andre folks midler.

I Bibelen tales der på intet tidspunkt om næstekærlighed som noget politisk, ej heller opfordrer Bibelen på nogen måde til at kæmpe for en stærk stat, som så at sige sætter næstekærligheden i system.

 

Én af de mest kendte bibelske passager, som omhandler emnet er lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som i praksis udviste næstekærlighed. Havde denne historie fundet sted i dagens Danmark, kan man meget vel forestille sig, at hvis samaritaneren overhovedet havde hjulpet den nødstedte, ville kommunen efterfølgende møde stærk kritik for, at situationen overhovedet var opstået. En politiker ville skulle stå til ansvar, og en sagsbehandler ville skulle mærke konsekvens. For det offentlige har svigtet. Det offentlige har ansvaret.

 

Vores store velfærdsstat har ødelagt den enkeltes motivation til at komme nødlidte mennesker til undsætning. Ved den månedlige indbetaling til SKAT outsources det vi kan kalde næstekærligheden. Den opgave betaler vi det offentlige for at varetage.

 

Skadevirkningerne heraf er mange. For eksempel er vi ét af de lande i verden, hvor flest ældre lider af ensomhed og depression. Vi har endda forholdsmæssigt mange selvmord blandt ældre. Er det mon fordi, at de ældre ikke får den rigtige mad, at de ikke får gjort rent eller at de ikke kommer i bad ofte nok? Næppe. Ensomhed udspringer af, at vi ikke længere tager ansvar for hinanden – for det er jo kommunens ansvar.

 

Staten kan og skal ikke udøve næstekærlighed, det kan og skal kun du og jeg. Giv os friheden og ansvaret tilbage, så vil det måske ikke kun være i december der udvises næstekærlighed. 

 

 

Skrevet af Laura Lindahl i samarbejde med Claus Hermansen, frikirkepræst i Hobro, også folketingskandidat for Liberal Alliance

Fra 180 grader

Artikel i Lokalavisen: LA: Afskaf vurdering

Laura Lindahl og Ole Birk Olesen omkring grundskyld:

LA: Afskaf ejendomsvurderingen

Vurderingen af landets boliger er alt for usikker, og risikoen for, at boliger vurderes for højt, er alt for stor. I stedet for at bruge milliarder af kroner på at vurdere ejendommene og behandle alle de forventede klager, foreslår Liberal Alliance derfor at fastfryse grundskylden og afskaffe ejendomsvurderingen helt.

”Vi har kun brug for ejendomsvurderingen, fordi et flertal i Folketinget vil have mulighed for at opkræve flere penge i grundskyld, når grundværdierne stiger. Men vurderingen er for vilkårlig, og det koster formuer at behandle alle de klager, som vil komme ind,” siger Liberal Alliances skatteordfører, Ole Birk Olesen, og fortsætter:

”Lad os i stedet fastfryse grundskylden på et niveau, hvor vi ved, at ingen betaler for meget. Vi tager den seneste vurdering, og i nogle områder af landet, hvor den er for høj i forhold til de virkelige grundpriser, må vi så trække op til 30 procent fra. Herefter fastfryser vi grundskylden i kroner og øre, ligesom det allerede er gjort med ejendomsværdiskatten. Vi etablerer dermed et reelt skattestop for boliger, som overflødiggør nye, usikre ejendomsvurderinger.”

Laura Lindahl, Rådmand og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg (LA) er begejstret for ordførerens udmelding:
”På Frederiksberg betaler vi landets højeste grundskyld, hvilket kan betyde at børnefamilier må optage lån for at blive boende og pensionister må fraflytte deres hjem. Det er helt grotesk” fastslår hun overfor Lokalavisen.

Liberal Alliance erkender, at det vil betyde færre penge i de offentlige kasser, men til gengæld vil boligejerne få lov til at beholde flere penge.
”Det er et spørgsmål om at prioritere. Er Folketingets partier villige til at vise lidt mådehold med de offentlige udgifter? Eller er man meget opsat på, at der skal flere penge i statskassen, koste hvad det vil af retssikkerhedsproblemer, fordi man partout vil bruge flere og flere penge i en offentlig sektor, som i forvejen er verdens største?” spørger Ole Birk Olesen.

En fastfrysning af grundskylden kan finansieres ved at halvere regeringens planlagte forbrugsvækst i den offentlige sektor.

Lokalavisen 20-11

Politi for borgerne – læserbrev af Laura Lindahl i Østerbro Avis

LurapolitiØA140917

Politi for borgerne
Af Folketingskandidat i København Laura Lindahl (LA)
Man kunne i sidste uge læse, at borgere er frustreret over politiets manglende indsats i forbindelse med indbrud i en forening på Langelinie Allé tilbage i august. På trods af at foreningen havde videomateriale med gerningsmændene, interesserer politiet sig ikke for sagen.
Det er simpelthen grotesk, hvordan vi stadig oftere og oftere kan læse historier om at politiet svigter, når borgerne anmelder vold, hvordan politiet nægter at tage sig af indbrud i erhverv og ikke vil møde op ved indbrud i private hjem. I stedet afsættes ressourcer til at inddrive bøder for småtterier som at køre på cykel uden lys eller øget fokus på fartkontrol, skattekontrol, afgiftskontrol, rusmiddelkontrol – generelt borgerkontrol.
Prioriteringen er helt skæv – og jeg vil tage fat i det som det første, hvis jeg bliver valgt til folketinget ved næste valg. Politiet er til for borgernes skyld, har justitsministeren glemt det?

Spændende aften på Frederiksberg Rådhus i aftes!

er en spændende tid på Frederiksberg den næste tid.

Gode toner fra Konservative, der langt om længe erkendte, at vi også lokalt må gøre noget for alle dem, der rammes voldsomt hårdt af den eksploderende grundskyld. Det er en sejr for Liberal Alliance, som bekendt er partiet der har rejst debatten om grundskyld. Det blev også nævnt, at Frederiksbergs kassebeholdning er meget stor – måske unødig stor. Det er jeg helt enig i.

Der var også gode toner fra socialdemokraterne, som har fokus på mere frihed til børnefamilierne gennem distriktsgaranti på daginstitutionerne. Samme boldgade var Enhedslisten i.  I Liberal Alliance er frihed en klar mærkesag, og derfor glæder vi os til at høre nærmere om de konkrete forslag. Samtidig blev der talt skolemad. Principielt mener jeg ansvaret for børns frokost ligger hos børnenes forældre. Omvendt hører jeg mange folkeskolelærere fortælle, hvordan flere børn simpelthen ikke får madpakke med. For mig er det afgørende, at man tager udgangspunkt i barnets tarv, og der er ingen tvivl om at alle børn bør få en sund næringsrig frokost hver dag. Måske en frivillig ordning ville være løsningen? Det er i hvert fald interessant at se et oplæg på en sådan ordning.

SF talte om folkeskolen, herunder en kritik af arbejdstidsaftalen, og den manglende vilje på Frederiksberg til at vise lærerne tillid. Den holdning deler vi i Liberal Alliance.

Sidst men ikke mindst blev der blandt flere talt udlicitering, hvilket Liberal Alliances Lars Berg Andersen også lagde vægt på. Potentialet ved øget konkurrenceudsættelse på Frederiksberg er stort. Vi kunne frigøre millioner af kroner til både bedre velfærd og lavere skatter, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er simpelthen for dumt at lade være.

Jeg ser frem til de kommende budgetforhandlinger, som jeg er sikkert på Lars Berg Andersen, som er min stedfortræder mens jeg er på barsel, kommer til at køre super fint!